Dnes je  29.05.2023 1:20:20
 


GHM - GREISINGER s.r.o.
Obchodní společnost, servis a poradenství pro Českou republiku a Slovensko
Vyhledat
 • Přístroje v
  hygienickém
  provedení
  • Teplota
   • Snímače
   • Hlídače
   • Převodník - Hlídač
   • Převodník
   • Příslušenství
  • Hladina
   • Kalorimetricky
    • Hlídač - Senzor kapek
    • Příslušenství
   • Kapacitně
    • Hlídač
    • Sezory
    • Příslušenství
   • Potenciometrem
    • Snímače
   • Vodivostně
    • Hlídač
    • Senzory
    • Příslušenství
  • Průtok magnetoindukčně
   • Měřič
   • Příruby a šroubení
  • Průtok kalorimetricky
  • Měrná vodivost
   • Měřič
   • Převodník
   • Měřící články
   • Příslušenství
  • Zákal
  • Zbytkový kyslík
  • Laboratorní přístroje - GHM Silverline
   • pH, Redox (ORP), Teplota, rH
    • Přístroje
    • Příslušenství
   • Měrná vodivost
    • Přístroje
    • Měřící články
    • Příslušenství
   • Tlak
    • Přistroje
    • Příslušenství
    • Snímače tlaku
   • Teplota
    • Přístroje
    • Příslušenství
  • GHMadapt / Příslušenství
 • Průmyslová
  elektronika
  • Teplota
   • Snímače
   • Snímače s převodníkem.
   • Převodníky
   • Zobrazovače
   • Monitorování teploty
   • Hlavicový převodník
   • Hlídač
   • Infra převodník a teploměr
   • Převodník diference
   • Snímač s loggerem
   • Převodník - Hlidač
   • Zobrazovač
   • Příslušenství
  • Tlak
   • Tlakové spínače se závitem
   • Převodníky v polnim pouzdru
   • Převodníky se závitem
   • Příslušenství
   • Tlakový spínač
  • Vlhkost
  • Analýza
   • pH / Redox
    • Přistroje
    • Elektrody pH, ORP
    • Kalibrace a údržba
    • Armatury
    • Příslušenství
   • Vodivost
    • Přístroje
    • Měřící články
    • Příslušenství
   • O2 / CO / CO2
  • Průtok
   • Pístové (ventil)
    • Hlídač
    • Hlídač - Indikátor
    • Indikátor
    • Měřič
    • Příslušenství
    • Spínací hlavice EX
   • Pístové (inline)
    • Indikátor - Spínač
    • Indikátor
    • Průtokoměr - Monitor
    • Průtokoměr- Hlídač - Indikátor
    • Převodník
    • Převodník - Hlídač
    • Hlídač
    • Příslušenství
    • Spínací hlavice EX
    • Zobrazovač
   • Pádlo
    • Hlídač
    • Měřič
    • Spínace hlavice EX
    • Příslušenství
   • Dynamická clona
    • Čítač - Měřič
    • Převodník - Hlídač
    • Převodník
    • Hlídač
    • Příslušenství
   • Turbína
    • Hlídač
    • Indikátor
    • Převodník
    • Převodník - Hlídač
    • Příslušenství
   • Ozubené kolo
    • Hlídač
    • Hlídač - Převodník
    • Převodník
    • Příslušenství
   • Magneto-indukční InLine
    • Převodník
    • Převodník - Hlídač
    • Příslušenství
    • Hlídač
   • Magneto-indukční snímače
    • Snímače
    • Příslušenství
   • Šroubový
    • Hlídač
    • Převodník - Prutokoměr
    • Příslušenství
   • Vírový
    • Hlídač
    • Převodník
    • Převodník - Hlídač
    • Příslušenství
   • Kalorimetricky
    • Hlídač
    • Převodník
    • Hlidač - Převodník
    • Příslušenství
   • Rortor (inline model)
    • Hlídač
    • Indikátor
    • Převodník
    • Převodník - Hlídač
    • Příslušenství
   • Rotor - snímač
    • Hlídač
    • Převodník
    • Převodník - Hlídač
    • Příslušenství
   • Rotor
    • Armatury
    • Měřič
    • Převodník
    • Snímač
   • Plovákové
    • Průtokoměr
    • Průtokoměr - Hlídač
    • Spínací jednotky
   • Průhledítko., klapka, koule
    • Klapka
    • Kulička
    • Průhledítko
    • Příslušenství
   • Clony / Omezovače
   • Rozdělovací bloky
   • Filtrace
  • Hladina
   • Hlídače, převodníky, měřiče
   • Průhledítko
   • Spínací hlavice EX
  • Vážení
   • Přístroje
   • Snímače síly
   • Regulátor
   • Zesilovač
  • Převodníky / Úpr. signálu
   • Analog - Frekvence
   • Činný výkon
   • Frekvence - Analog
   • Normalizované signály
   • Odpor
   • Střídavé napětí a proud
   • Signál snímačů DMS
   • Teplota
   • Univerzální
   • Opakovač - Spínač
   • Oddělovače
   • Zesilovače
  • Regulátory
   • Generátor požadované hodnoty
   • Pro více typů signálů a regulačních funkcí
   • Teplota
   • Vkládací
  • Zobrazovače
   • Formát DIN 48x24
   • Format DIN 48x48
   • Formát DIN 72x24
   • Formát DIN 96x24
   • Formát DIN 96x48
   • Speciální
   • Vkládací
   • Polní pouzdra
  • Moduly pro úpravu signálů
   • Moduly k montáži na lištu
   • Zesilovače
   • Vkládací filtry
  • Multifunkční jednotky
  • Oddělovače ASK
  • Převodníky LABO
   • Frekvenční spínač
   • Hlidač mezní hodnoty
   • Měnič signálu
   • Převodník se závitem
   • Příslušenství
   • Spínač magnetickým polem
  • Bezpečnost a dohled
   • Hlídač izolačního stavu
   • Hlidač napětí baterie
   • Hlídač teploty
   • Spínač mezní hodnoty
   • Omezovač teploty
   • Zobrazovač poplachu
  • Silová elektronika
   • Proudový poplachový modul
   • Polovodičová relé
   • Reléové přepínače
   • Proudové měniče
   • Reléová spojka
   • Kontinuální vstupní jednotka
   • Výkonové spínací moduly
   • Napájecí zdroje
  • Kalibrace a testování
 • Sběr měřicích dat
  • Loggery DELTA BUSS s radiovou komunikací
   • Pro interier
   • Pro exterier
   • Snímače
   • Základní jednotky
   • Příslušenství
  • E.A.S.Y.BUS®
   • Komunikační rozhraní
   • Moduly systému
    • CO - CO2
    • Loggery EASYLog
    • Normalizovaný signál
    • Spínací modul
    • Teplota
    • Teplota - Vlhkost
    • Zobrazení - Regulace - Data
   • Příslušenství
   • Software
  • Počítačem řízené měřicí zesilovače
   • CAN moduly
   • Převodníky
   • Skříně
   • Software
   • Zesilovače
  • Filtry signálu
  • Kontrola a dohled na fotovoltaické instalace
 • Ruční přístroje
  • Analýza vody
   • pH, rH, REDOX (ORP)
    • Přístroje
    • Elektrody pH
    • Elektrody REDOX (ORP)
    • Elektrody-Kabely
    • Příslušenství
    • Kalibrace a údržba
   • Měrná vodivost
    • Přístroje
    • Elektrody
    • Příslušenství
   • Kyslík
    • Přístroje
    • Elektrody
    • Příslušenství
   • Měřicí soupravy
  • Analýza plynů O2 / CO / CO2
   • O2 ve vzduchu
    • Přístroje
    • Elektrody
    • Příslušenství
   • Zbytkový O2
    • Přístroje
    • Příslušenství
   • CO - CO2
    • Přístroje
    • Příslušenství
   • Kvalita vnitřního vzduchu
    • Přístroje
    • Příslušenství
  • Teploměry
   • odporové
   • pro termočlánky
   • infračervené
    • Přístroje
    • Příslušenství
   • kalibrované soupravy
  • Tlakoměry
   • s integrovaným snímačem
    • Standardní provedení
    • EX provedení
   • pro výměnné snímače
    • Přístroje standardní
    • Přístroje v provedení EX
    • Výměnné snímače GMSD
    • Výměnné snímače MSD
   • Kalibrované soupravy
   • Hadice a spojovací materiál
  • Vlhkost vzduchu
   • Přístroje
   • Měřicí sondy
   • Kalibrované soupravy
  • Vlhkost dřeva a materiálů
   • Přístroje
   • Měřicí sondy, příslušenství
   • Ostatní příslušenství
  • Anemometry
   • Přístroje
   • Měřicí sondy
   • Příslušenství
  • Zvukoměry
   • Přístroje
   • Příslušenství
  • Fotometry a radiometry
   • Přístroje
   • Měřicí sondy
  • Kalibrované soupravy
  • Simulátory signálů
   • Přístroje
   • Příslušenství
  • Měřiče otáček
  • Společné příslušenství
   • Ochranná pouzdra
   • Komunikační adaptéry
   • Software
   • Spínací jednotky
   • Napájecí zdroje
   • Transportní kufry
   • Držáky
   • Tiskárny
  • Multifunkční
   • Přístroje
   • Příslušenství
 • Snímače teploty
  • k ručním teploměrům
   • pro senzory Pt100
   • pro senzory Pt1000
   • pro termočlánky
  • průmyslové
   • Pt100
   • Pt1000
   • s termočlánkem
   • NTC
  • Zakázkové
   • pro všeobecné použití
   • v provedení EX (ATEX100)
  • Senzory teploty
   • Pt100
   • Pt1000
   • PTC, NTC
  • Kabely, kompenzační vedení
  • Konektory
  • Příslušenství
 • Loggery EASYlog
  • Teplota
  • Teplota, vlhkost, tlak
  • Ostatní
  • Společné příslušenství
 • Loggery DeltaOhm
  • Přístroje
  • Příslušenství
 • Měřicí
  převodníky
  a senzory
  • Teplota
   • Přístroje
   • Příslušenství
  • Tlak
   • Přístroje
   • Příslušenství
  • Vlhkost vzduchu
  • Vlhkost a teplota vzduchu
  • pH, REDOX (ORP)
   • Přístroje
   • Příslušenství a náhradní díly
  • Měrná vodivost
   • Přístroje
   • Příslušenství a náhradní díly
  • Programovatelné
  • O2
   • Přístroje
   • Příslušenství a náhradní díly
  • CO - CO2
   • Přístroje
   • Příslušenství
  • Proudění vzduchu
   • Přístroje
   • Příslušenství
  • Průtok kapalin a plynů
   • Přistroje
   • Příslušenství
  • Teplota - Infračervené
   • Přístroje
   • Příslušenství a náhradní díly
  • Výška hladiny
  • Snímače otáček
  • Proud, napětí, činný výkon
   • Přístroje
   • Příslušenství
  • Analog-Frekvence, Frekvence-Analog
  • Odpor a napětí
  • Připojovací kabely
 • Regulátory
  • Teplota
   • Přístroje
   • Příslušenství
  • Pro norm. vstupní signály
  • S pulsním nebo frekv.vstupem
  • Univerzální
  • Přídavné
  • Diferenční
  • Výška hladiny
   • Přístroje
   • Snímače hladiny
  • Montážní pouzdra
  • Příslušenství
 • Zobrazovače
  • Teploty
  • Univerzální
  • S volně programovatelným rozsahem
  • Přídavné
  • pH-REDOX(ORP)
   • Přístroje
   • Náhradní díly
  • Měrná vodivost
   • Přístroje
   • Náhradní díly
  • Výška hladiny
   • Přístroje
   • Převodníky tlaku
  • Napětí a proud
  • Hlásič poruchových stavů
  • Příslušenství
 • Oddělovače
  • Oddělovače signálu a napájení
  • Oddělovací spínací zesilovače
  • Oddělovací zesilovače
 • Systém EASYbus
  • Senzorové moduly
   • Teplota
   • Teplota, vlhkost vzduchu
   • Norm. analog. signál
   • Logery EASYlog
   • Koncentrace plynů
   • Pro binární stavy
   • Doplňkové příslušenství
  • Zobrazovače a regulátory
  • Monitorovací komponenty
  • Konvertory rozhraní
  • Software
  • Příslušenství
 • Přístroje pro
  stavebnictví
  • Teploměry
  • Snímače teploty
  • Vlhkoměry
 • Přístroje pro
  zemědělství
  • Přístroje
  • Náhradní díly
 • Monitor mezních
  stavů
 • Únik vody
  - ochrana
  • Přístroje
  • Příslušenství
 • Hladinové senzory
 • Zdroje, relé,
  měniče
  • Síťové zdroje
  • Měniče DC/DC
  • Napájecí a rel. moduly
  • Polovodičová relé
 • Přístroje EX
  • Tlakoměry
  • Výměnné snímače tlaku
  • Snímače teploty
  • Aktivní odd. signálů EX
  • Měřicí převodníky
  • Zobrazovače
 • Software
  • Programy
  • Ostatní
Detailní informace o položce
   DASIM TF2
Dvoukanálový zesilovač DASIM pro tenzometrické a indukční snímače
Objednací číslo: : # 
 DASIM TF2 zesilovač se používá pro počítačem řízené zpracování a úpravu signálů z tenzometrických a indukčních snímačů. Každý kanál má samostatný DPS. Digitalizace probáhá s vysokou přesností. Výstupní signál je k dispozici jako analogový a digitální, přes Ethernet nebo CAN. Filtry signálu jsou konfigurovatelné od 10 .. 1000 Hz. Nastavení parametrů se provádí pomocí softwaru DaSoft.
VstupVýstup
Viz katalogový list 
  
Položka vyžaduje specifikaci parametrů pro objednací kód. Vyplňte prosím žádost o cenovou nabídku.
 • Dokumentace
 • Žádost o cenovou nabídku
  Katalogový list
       Katalogový list CZ(DE)  
       Katalogový list EN  
  Musíte zadat
Objednací kód  dle instrukcí v katalogovém listu  
  Zde uveďte popis vybraných konfiguračních parametrů.  
  Musíte zadat
  Soubory ke stažení


© 2023 GMH-GREISINGER s.r.o. - Česká republika (Verze: 21.0.8483.19354 )