Dnes je  29.05.2023 13:16:12
 


GHM - GREISINGER s.r.o.
Obchodní společnost, servis a poradenství pro Českou republiku a Slovensko
Vyhledat
  • Přístroje v
    hygienickém
    provedení
    • Teplota
      • Snímače
      • Hlídače
      • Převodník - Hlídač
      • Převodník
      • Příslušenství
    • Hladina
      • Kalorimetricky
        • Hlídač - Senzor kapek
        • Příslušenství
      • Kapacitně
        • Hlídač
        • Sezory
        • Příslušenství
      • Potenciometrem
        • Snímače
      • Vodivostně
        • Hlídač
        • Senzory
        • Příslušenství
    • Průtok magnetoindukčně
      • Měřič
      • Příruby a šroubení
    • Průtok kalorimetricky
    • Měrná vodivost
      • Měřič
      • Převodník
      • Měřící články
      • Příslušenství
    • Zákal
    • Zbytkový kyslík
    • Laboratorní přístroje - GHM Silverline
      • pH, Redox (ORP), Teplota, rH
        • Přístroje
        • Příslušenství
      • Měrná vodivost
        • Přístroje
        • Měřící články
        • Příslušenství
      • Tlak
        • Přistroje
        • Příslušenství
        • Snímače tlaku
      • Teplota
        • Přístroje
        • Příslušenství
    • GHMadapt / Příslušenství
  • Průmyslová
    elektronika
    • Teplota
      • Snímače
      • Snímače s převodníkem.
      • Převodníky
      • Zobrazovače
      • Monitorování teploty
      • Hlavicový převodník
      • Hlídač
      • Infra převodník a teploměr
      • Převodník diference
      • Snímač s loggerem
      • Převodník - Hlidač
      • Zobrazovač
      • Příslušenství
    • Tlak
      • Tlakové spínače se závitem
      • Převodníky v polnim pouzdru
      • Převodníky se závitem
      • Příslušenství
      • Tlakový spínač
    • Vlhkost
    • Analýza
      • pH / Redox
        • Přistroje
        • Elektrody pH, ORP
        • Kalibrace a údržba
        • Armatury
        • Příslušenství
      • Vodivost
        • Přístroje
        • Měřící články
        • Příslušenství
      • O2 / CO / CO2
    • Průtok
      • Pístové (ventil)
        • Hlídač
        • Hlídač - Indikátor
        • Indikátor
        • Měřič
        • Příslušenství
        • Spínací hlavice EX
      • Pístové (inline)
        • Indikátor - Spínač
        • Indikátor
        • Průtokoměr - Monitor
        • Průtokoměr- Hlídač - Indikátor
        • Převodník
        • Převodník - Hlídač
        • Hlídač
        • Příslušenství
        • Spínací hlavice EX
        • Zobrazovač
      • Pádlo
        • Hlídač
        • Měřič
        • Spínace hlavice EX
        • Příslušenství
      • Dynamická clona
        • Čítač - Měřič
        • Převodník - Hlídač
        • Převodník
        • Hlídač
        • Příslušenství
      • Turbína
        • Hlídač
        • Indikátor
        • Převodník
        • Převodník - Hlídač
        • Příslušenství
      • Ozubené kolo
        • Hlídač
        • Hlídač - Převodník
        • Převodník
        • Příslušenství
      • Magneto-indukční InLine
        • Převodník
        • Převodník - Hlídač
        • Příslušenství
        • Hlídač
      • Magneto-indukční snímače
        • Snímače
        • Příslušenství
      • Šroubový
        • Hlídač
        • Převodník - Prutokoměr
        • Příslušenství
      • Vírový
        • Hlídač
        • Převodník
        • Převodník - Hlídač
        • Příslušenství
      • Kalorimetricky
        • Hlídač
        • Převodník
        • Hlidač - Převodník
        • Příslušenství
      • Rortor (inline model)
        • Hlídač
        • Indikátor
        • Převodník
        • Převodník - Hlídač
        • Příslušenství
      • Rotor - snímač
        • Hlídač
        • Převodník
        • Převodník - Hlídač
        • Příslušenství
      • Rotor
        • Armatury
        • Měřič
        • Převodník
        • Snímač
      • Plovákové
        • Průtokoměr
        • Průtokoměr - Hlídač
        • Spínací jednotky
      • Průhledítko., klapka, koule
        • Klapka
        • Kulička
        • Průhledítko
        • Příslušenství
      • Clony / Omezovače
      • Rozdělovací bloky
      • Filtrace
    • Hladina
      • Hlídače, převodníky, měřiče
      • Průhledítko
      • Spínací hlavice EX
    • Vážení
      • Přístroje
      • Snímače síly
      • Regulátor
      • Zesilovač
    • Převodníky / Úpr. signálu
      • Analog - Frekvence
      • Činný výkon
      • Frekvence - Analog
      • Normalizované signály
      • Odpor
      • Střídavé napětí a proud
      • Signál snímačů DMS
      • Teplota
      • Univerzální
      • Opakovač - Spínač
      • Oddělovače
      • Zesilovače
    • Regulátory
      • Generátor požadované hodnoty
      • Pro více typů signálů a regulačních funkcí
      • Teplota
      • Vkládací
    • Zobrazovače
      • Formát DIN 48x24
      • Format DIN 48x48
      • Formát DIN 72x24
      • Formát DIN 96x24
      • Formát DIN 96x48
      • Speciální
      • Vkládací
      • Polní pouzdra
    • Moduly pro úpravu signálů
      • Moduly k montáži na lištu
      • Zesilovače
      • Vkládací filtry
    • Multifunkční jednotky
    • Oddělovače ASK
    • Převodníky LABO
      • Frekvenční spínač
      • Hlidač mezní hodnoty
      • Měnič signálu
      • Převodník se závitem
      • Příslušenství
      • Spínač magnetickým polem
    • Bezpečnost a dohled
      • Hlídač izolačního stavu
      • Hlidač napětí baterie
      • Hlídač teploty
      • Spínač mezní hodnoty
      • Omezovač teploty
      • Zobrazovač poplachu
    • Silová elektronika
      • Proudový poplachový modul
      • Polovodičová relé
      • Reléové přepínače
      • Proudové měniče
      • Reléová spojka
      • Kontinuální vstupní jednotka
      • Výkonové spínací moduly
      • Napájecí zdroje
    • Kalibrace a testování
  • Sběr měřicích dat
    • Loggery DELTA BUSS s radiovou komunikací
      • Pro interier
      • Pro exterier
      • Snímače
      • Základní jednotky
      • Příslušenství
    • E.A.S.Y.BUS®
      • Komunikační rozhraní
      • Moduly systému
        • CO - CO2
        • Loggery EASYLog
        • Normalizovaný signál
        • Spínací modul
        • Teplota
        • Teplota - Vlhkost
        • Zobrazení - Regulace - Data
      • Příslušenství
      • Software
    • Počítačem řízené měřicí zesilovače
      • CAN moduly
      • Převodníky
      • Skříně
      • Software
      • Zesilovače
    • Filtry signálu
    • Kontrola a dohled na fotovoltaické instalace
  • Ruční přístroje
    • Analýza vody
      • pH, rH, REDOX (ORP)
        • Přístroje
        • Elektrody pH
        • Elektrody REDOX (ORP)
        • Elektrody-Kabely
        • Příslušenství
        • Kalibrace a údržba
      • Měrná vodivost
        • Přístroje
        • Elektrody
        • Příslušenství
      • Kyslík
        • Přístroje
        • Elektrody
        • Příslušenství
      • Měřicí soupravy
    • Analýza plynů O2 / CO / CO2
      • O2 ve vzduchu
        • Přístroje
        • Elektrody
        • Příslušenství
      • Zbytkový O2
        • Přístroje
        • Příslušenství
      • CO - CO2
        • Přístroje
        • Příslušenství
      • Kvalita vnitřního vzduchu
        • Přístroje
        • Příslušenství
    • Teploměry
      • odporové
      • pro termočlánky
      • infračervené
        • Přístroje
        • Příslušenství
      • kalibrované soupravy
    • Tlakoměry
      • s integrovaným snímačem
        • Standardní provedení
        • EX provedení
      • pro výměnné snímače
        • Přístroje standardní
        • Přístroje v provedení EX
        • Výměnné snímače GMSD
        • Výměnné snímače MSD
      • Kalibrované soupravy
      • Hadice a spojovací materiál
    • Vlhkost vzduchu
      • Přístroje
      • Měřicí sondy
      • Kalibrované soupravy
    • Vlhkost dřeva a materiálů
      • Přístroje
      • Měřicí sondy, příslušenství
      • Ostatní příslušenství
    • Anemometry
      • Přístroje
      • Měřicí sondy
      • Příslušenství
    • Zvukoměry
      • Přístroje
      • Příslušenství
    • Fotometry a radiometry
      • Přístroje
      • Měřicí sondy
    • Kalibrované soupravy
    • Simulátory signálů
      • Přístroje
      • Příslušenství
    • Měřiče otáček
    • Společné příslušenství
      • Ochranná pouzdra
      • Komunikační adaptéry
      • Software
      • Spínací jednotky
      • Napájecí zdroje
      • Transportní kufry
      • Držáky
      • Tiskárny
    • Multifunkční
      • Přístroje
      • Příslušenství
  • Snímače teploty
    • k ručním teploměrům
      • pro senzory Pt100
      • pro senzory Pt1000
      • pro termočlánky
    • průmyslové
      • Pt100
      • Pt1000
      • s termočlánkem
      • NTC
    • Zakázkové
      • pro všeobecné použití
      • v provedení EX (ATEX100)
    • Senzory teploty
      • Pt100
      • Pt1000
      • PTC, NTC
    • Kabely, kompenzační vedení
    • Konektory
    • Příslušenství
  • Loggery EASYlog
    • Teplota
    • Teplota, vlhkost, tlak
    • Ostatní
    • Společné příslušenství
  • Loggery DeltaOhm
    • Přístroje
    • Příslušenství
  • Měřicí
    převodníky
    a senzory
    • Teplota
      • Přístroje
      • Příslušenství
    • Tlak
      • Přístroje
      • Příslušenství
    • Vlhkost vzduchu
    • Vlhkost a teplota vzduchu
    • pH, REDOX (ORP)
      • Přístroje
      • Příslušenství a náhradní díly
    • Měrná vodivost
      • Přístroje
      • Příslušenství a náhradní díly
    • Programovatelné
    • O2
      • Přístroje
      • Příslušenství a náhradní díly
    • CO - CO2
      • Přístroje
      • Příslušenství
    • Proudění vzduchu
      • Přístroje
      • Příslušenství
    • Průtok kapalin a plynů
      • Přistroje
      • Příslušenství
    • Teplota - Infračervené
      • Přístroje
      • Příslušenství a náhradní díly
    • Výška hladiny
    • Snímače otáček
    • Proud, napětí, činný výkon
      • Přístroje
      • Příslušenství
    • Analog-Frekvence, Frekvence-Analog
    • Odpor a napětí
    • Připojovací kabely
  • Regulátory
    • Teplota
      • Přístroje
      • Příslušenství
    • Pro norm. vstupní signály
    • S pulsním nebo frekv.vstupem
    • Univerzální
    • Přídavné
    • Diferenční
    • Výška hladiny
      • Přístroje
      • Snímače hladiny
    • Montážní pouzdra
    • Příslušenství
  • Zobrazovače
    • Teploty
    • Univerzální
    • S volně programovatelným rozsahem
    • Přídavné
    • pH-REDOX(ORP)
      • Přístroje
      • Náhradní díly
    • Měrná vodivost
      • Přístroje
      • Náhradní díly
    • Výška hladiny
      • Přístroje
      • Převodníky tlaku
    • Napětí a proud
    • Hlásič poruchových stavů
    • Příslušenství
  • Oddělovače
    • Oddělovače signálu a napájení
    • Oddělovací spínací zesilovače
    • Oddělovací zesilovače
  • Systém EASYbus
    • Senzorové moduly
      • Teplota
      • Teplota, vlhkost vzduchu
      • Norm. analog. signál
      • Logery EASYlog
      • Koncentrace plynů
      • Pro binární stavy
      • Doplňkové příslušenství
    • Zobrazovače a regulátory
    • Monitorovací komponenty
    • Konvertory rozhraní
    • Software
    • Příslušenství
  • Přístroje pro
    stavebnictví
    • Teploměry
    • Snímače teploty
    • Vlhkoměry
  • Přístroje pro
    zemědělství
    • Přístroje
    • Náhradní díly
  • Monitor mezních
    stavů
  • Únik vody
    - ochrana
    • Přístroje
    • Příslušenství
  • Hladinové senzory
  • Zdroje, relé,
    měniče
    • Síťové zdroje
    • Měniče DC/DC
    • Napájecí a rel. moduly
    • Polovodičová relé
  • Přístroje EX
    • Tlakoměry
    • Výměnné snímače tlaku
    • Snímače teploty
    • Aktivní odd. signálů EX
    • Měřicí převodníky
    • Zobrazovače
  • Software
    • Programy
    • Ostatní
ST-R1-US
Detailní informace o položce
   ST-R1-US
Ochranné pouzdro s otvorem pro připojení snímače, řemínek na ruku
Objednací číslo: : #605929
 NOVINKA
   Cena za: [Kus]
Cena Kč bez DPHDPH [%]Cena Kč s DPH
1 068,0021,001 292,30
ST-R1-US
Objednací číslo: 605929
Vložit do výběru   Kus
  • Dokumentace
  • Dotaz - Žádost
  Katalogový list
        Katalogový list CZ(DE)  
        Katalogový list EN  
Dotaz k položce ST-R1-US   Musíte zadat
Text Vašeho dotazu 
  Soubory ke stažení


© 2023 GMH-GREISINGER s.r.o. - Česká republika (Verze: 21.0.8483.19354 )