Dnes je  29.05.2023 15:00:45
 


GHM - GREISINGER s.r.o.
Obchodní společnost, servis a poradenství pro Českou republiku a Slovensko
Vyhledat
 • Přístroje v
  hygienickém
  provedení
  • Teplota
   • Snímače
   • Hlídače
   • Převodník - Hlídač
   • Převodník
   • Příslušenství
  • Hladina
   • Kalorimetricky
    • Hlídač - Senzor kapek
    • Příslušenství
   • Kapacitně
    • Hlídač
    • Sezory
    • Příslušenství
   • Potenciometrem
    • Snímače
   • Vodivostně
    • Hlídač
    • Senzory
    • Příslušenství
  • Průtok magnetoindukčně
   • Měřič
   • Příruby a šroubení
  • Průtok kalorimetricky
  • Měrná vodivost
   • Měřič
   • Převodník
   • Měřící články
   • Příslušenství
  • Zákal
  • Zbytkový kyslík
  • Laboratorní přístroje - GHM Silverline
   • pH, Redox (ORP), Teplota, rH
    • Přístroje
    • Příslušenství
   • Měrná vodivost
    • Přístroje
    • Měřící články
    • Příslušenství
   • Tlak
    • Přistroje
    • Příslušenství
    • Snímače tlaku
   • Teplota
    • Přístroje
    • Příslušenství
  • GHMadapt / Příslušenství
 • Průmyslová
  elektronika
  • Teplota
   • Snímače
   • Snímače s převodníkem.
   • Převodníky
   • Zobrazovače
   • Monitorování teploty
   • Hlavicový převodník
   • Hlídač
   • Infra převodník a teploměr
   • Převodník diference
   • Snímač s loggerem
   • Převodník - Hlidač
   • Zobrazovač
   • Příslušenství
  • Tlak
   • Tlakové spínače se závitem
   • Převodníky v polnim pouzdru
   • Převodníky se závitem
   • Příslušenství
   • Tlakový spínač
  • Vlhkost
  • Analýza
   • pH / Redox
    • Přistroje
    • Elektrody pH, ORP
    • Kalibrace a údržba
    • Armatury
    • Příslušenství
   • Vodivost
    • Přístroje
    • Měřící články
    • Příslušenství
   • O2 / CO / CO2
  • Průtok
   • Pístové (ventil)
    • Hlídač
    • Hlídač - Indikátor
    • Indikátor
    • Měřič
    • Příslušenství
    • Spínací hlavice EX
   • Pístové (inline)
    • Indikátor - Spínač
    • Indikátor
    • Průtokoměr - Monitor
    • Průtokoměr- Hlídač - Indikátor
    • Převodník
    • Převodník - Hlídač
    • Hlídač
    • Příslušenství
    • Spínací hlavice EX
    • Zobrazovač
   • Pádlo
    • Hlídač
    • Měřič
    • Spínace hlavice EX
    • Příslušenství
   • Dynamická clona
    • Čítač - Měřič
    • Převodník - Hlídač
    • Převodník
    • Hlídač
    • Příslušenství
   • Turbína
    • Hlídač
    • Indikátor
    • Převodník
    • Převodník - Hlídač
    • Příslušenství
   • Ozubené kolo
    • Hlídač
    • Hlídač - Převodník
    • Převodník
    • Příslušenství
   • Magneto-indukční InLine
    • Převodník
    • Převodník - Hlídač
    • Příslušenství
    • Hlídač
   • Magneto-indukční snímače
    • Snímače
    • Příslušenství
   • Šroubový
    • Hlídač
    • Převodník - Prutokoměr
    • Příslušenství
   • Vírový
    • Hlídač
    • Převodník
    • Převodník - Hlídač
    • Příslušenství
   • Kalorimetricky
    • Hlídač
    • Převodník
    • Hlidač - Převodník
    • Příslušenství
   • Rortor (inline model)
    • Hlídač
    • Indikátor
    • Převodník
    • Převodník - Hlídač
    • Příslušenství
   • Rotor - snímač
    • Hlídač
    • Převodník
    • Převodník - Hlídač
    • Příslušenství
   • Rotor
    • Armatury
    • Měřič
    • Převodník
    • Snímač
   • Plovákové
    • Průtokoměr
    • Průtokoměr - Hlídač
    • Spínací jednotky
   • Průhledítko., klapka, koule
    • Klapka
    • Kulička
    • Průhledítko
    • Příslušenství
   • Clony / Omezovače
   • Rozdělovací bloky
   • Filtrace
  • Hladina
   • Hlídače, převodníky, měřiče
   • Průhledítko
   • Spínací hlavice EX
  • Vážení
   • Přístroje
   • Snímače síly
   • Regulátor
   • Zesilovač
  • Převodníky / Úpr. signálu
   • Analog - Frekvence
   • Činný výkon
   • Frekvence - Analog
   • Normalizované signály
   • Odpor
   • Střídavé napětí a proud
   • Signál snímačů DMS
   • Teplota
   • Univerzální
   • Opakovač - Spínač
   • Oddělovače
   • Zesilovače
  • Regulátory
   • Generátor požadované hodnoty
   • Pro více typů signálů a regulačních funkcí
   • Teplota
   • Vkládací
  • Zobrazovače
   • Formát DIN 48x24
   • Format DIN 48x48
   • Formát DIN 72x24
   • Formát DIN 96x24
   • Formát DIN 96x48
   • Speciální
   • Vkládací
   • Polní pouzdra
  • Moduly pro úpravu signálů
   • Moduly k montáži na lištu
   • Zesilovače
   • Vkládací filtry
  • Multifunkční jednotky
  • Oddělovače ASK
  • Převodníky LABO
   • Frekvenční spínač
   • Hlidač mezní hodnoty
   • Měnič signálu
   • Převodník se závitem
   • Příslušenství
   • Spínač magnetickým polem
  • Bezpečnost a dohled
   • Hlídač izolačního stavu
   • Hlidač napětí baterie
   • Hlídač teploty
   • Spínač mezní hodnoty
   • Omezovač teploty
   • Zobrazovač poplachu
  • Silová elektronika
   • Proudový poplachový modul
   • Polovodičová relé
   • Reléové přepínače
   • Proudové měniče
   • Reléová spojka
   • Kontinuální vstupní jednotka
   • Výkonové spínací moduly
   • Napájecí zdroje
  • Kalibrace a testování
 • Sběr měřicích dat
  • Loggery DELTA BUSS s radiovou komunikací
   • Pro interier
   • Pro exterier
   • Snímače
   • Základní jednotky
   • Příslušenství
  • E.A.S.Y.BUS®
   • Komunikační rozhraní
   • Moduly systému
    • CO - CO2
    • Loggery EASYLog
    • Normalizovaný signál
    • Spínací modul
    • Teplota
    • Teplota - Vlhkost
    • Zobrazení - Regulace - Data
   • Příslušenství
   • Software
  • Počítačem řízené měřicí zesilovače
   • CAN moduly
   • Převodníky
   • Skříně
   • Software
   • Zesilovače
  • Filtry signálu
  • Kontrola a dohled na fotovoltaické instalace
 • Ruční přístroje
  • Analýza vody
   • pH, rH, REDOX (ORP)
    • Přístroje
    • Elektrody pH
    • Elektrody REDOX (ORP)
    • Elektrody-Kabely
    • Příslušenství
    • Kalibrace a údržba
   • Měrná vodivost
    • Přístroje
    • Elektrody
    • Příslušenství
   • Kyslík
    • Přístroje
    • Elektrody
    • Příslušenství
   • Měřicí soupravy
  • Analýza plynů O2 / CO / CO2
   • O2 ve vzduchu
    • Přístroje
    • Elektrody
    • Příslušenství
   • Zbytkový O2
    • Přístroje
    • Příslušenství
   • CO - CO2
    • Přístroje
    • Příslušenství
   • Kvalita vnitřního vzduchu
    • Přístroje
    • Příslušenství
  • Teploměry
   • odporové
   • pro termočlánky
   • infračervené
    • Přístroje
    • Příslušenství
   • kalibrované soupravy
  • Tlakoměry
   • s integrovaným snímačem
    • Standardní provedení
    • EX provedení
   • pro výměnné snímače
    • Přístroje standardní
    • Přístroje v provedení EX
    • Výměnné snímače GMSD
    • Výměnné snímače MSD
   • Kalibrované soupravy
   • Hadice a spojovací materiál
  • Vlhkost vzduchu
   • Přístroje
   • Měřicí sondy
   • Kalibrované soupravy
  • Vlhkost dřeva a materiálů
   • Přístroje
   • Měřicí sondy, příslušenství
   • Ostatní příslušenství
  • Anemometry
   • Přístroje
   • Měřicí sondy
   • Příslušenství
  • Zvukoměry
   • Přístroje
   • Příslušenství
  • Fotometry a radiometry
   • Přístroje
   • Měřicí sondy
  • Kalibrované soupravy
  • Simulátory signálů
   • Přístroje
   • Příslušenství
  • Měřiče otáček
  • Společné příslušenství
   • Ochranná pouzdra
   • Komunikační adaptéry
   • Software
   • Spínací jednotky
   • Napájecí zdroje
   • Transportní kufry
   • Držáky
   • Tiskárny
  • Multifunkční
   • Přístroje
   • Příslušenství
 • Snímače teploty
  • k ručním teploměrům
   • pro senzory Pt100
   • pro senzory Pt1000
   • pro termočlánky
  • průmyslové
   • Pt100
   • Pt1000
   • s termočlánkem
   • NTC
  • Zakázkové
   • pro všeobecné použití
   • v provedení EX (ATEX100)
  • Senzory teploty
   • Pt100
   • Pt1000
   • PTC, NTC
  • Kabely, kompenzační vedení
  • Konektory
  • Příslušenství
 • Loggery EASYlog
  • Teplota
  • Teplota, vlhkost, tlak
  • Ostatní
  • Společné příslušenství
 • Loggery DeltaOhm
  • Přístroje
  • Příslušenství
 • Měřicí
  převodníky
  a senzory
  • Teplota
   • Přístroje
   • Příslušenství
  • Tlak
   • Přístroje
   • Příslušenství
  • Vlhkost vzduchu
  • Vlhkost a teplota vzduchu
  • pH, REDOX (ORP)
   • Přístroje
   • Příslušenství a náhradní díly
  • Měrná vodivost
   • Přístroje
   • Příslušenství a náhradní díly
  • Programovatelné
  • O2
   • Přístroje
   • Příslušenství a náhradní díly
  • CO - CO2
   • Přístroje
   • Příslušenství
  • Proudění vzduchu
   • Přístroje
   • Příslušenství
  • Průtok kapalin a plynů
   • Přistroje
   • Příslušenství
  • Teplota - Infračervené
   • Přístroje
   • Příslušenství a náhradní díly
  • Výška hladiny
  • Snímače otáček
  • Proud, napětí, činný výkon
   • Přístroje
   • Příslušenství
  • Analog-Frekvence, Frekvence-Analog
  • Odpor a napětí
  • Připojovací kabely
 • Regulátory
  • Teplota
   • Přístroje
   • Příslušenství
  • Pro norm. vstupní signály
  • S pulsním nebo frekv.vstupem
  • Univerzální
  • Přídavné
  • Diferenční
  • Výška hladiny
   • Přístroje
   • Snímače hladiny
  • Montážní pouzdra
  • Příslušenství
 • Zobrazovače
  • Teploty
  • Univerzální
  • S volně programovatelným rozsahem
  • Přídavné
  • pH-REDOX(ORP)
   • Přístroje
   • Náhradní díly
  • Měrná vodivost
   • Přístroje
   • Náhradní díly
  • Výška hladiny
   • Přístroje
   • Převodníky tlaku
  • Napětí a proud
  • Hlásič poruchových stavů
  • Příslušenství
 • Oddělovače
  • Oddělovače signálu a napájení
  • Oddělovací spínací zesilovače
  • Oddělovací zesilovače
 • Systém EASYbus
  • Senzorové moduly
   • Teplota
   • Teplota, vlhkost vzduchu
   • Norm. analog. signál
   • Logery EASYlog
   • Koncentrace plynů
   • Pro binární stavy
   • Doplňkové příslušenství
  • Zobrazovače a regulátory
  • Monitorovací komponenty
  • Konvertory rozhraní
  • Software
  • Příslušenství
 • Přístroje pro
  stavebnictví
  • Teploměry
  • Snímače teploty
  • Vlhkoměry
 • Přístroje pro
  zemědělství
  • Přístroje
  • Náhradní díly
 • Monitor mezních
  stavů
 • Únik vody
  - ochrana
  • Přístroje
  • Příslušenství
 • Hladinové senzory
 • Zdroje, relé,
  měniče
  • Síťové zdroje
  • Měniče DC/DC
  • Napájecí a rel. moduly
  • Polovodičová relé
 • Přístroje EX
  • Tlakoměry
  • Výměnné snímače tlaku
  • Snímače teploty
  • Aktivní odd. signálů EX
  • Měřicí převodníky
  • Zobrazovače
 • Software
  • Programy
  • Ostatní
GMH 175
Detailní informace o položce
   GMH 175
Digitální teploměr Pt1000 pro výměnné snímače
Objednací číslo: : #600054
 (-199,9 ... +199,9°C)
Položka vyřazena z nabídky!!!  
Cena položky není pevně stanovena. Vyplňte si prosím žádost o cenovou nabídku.
 • Dokumentace
 • Dotaz - Žádost
  Katalogový list
       Katalogový list CZ(DE)  
       Katalogový list EN  
  Návod k obsluze
       Návod k obsluze CZ(DE)  
       Návod k obsluze EN  
Dotaz na cenu GMH 175  Musíte zadat
Moje kontaktní údaje
Email 
Email (kontrola)   
Titul (Oslovení) 
Jméno 
Příjmení 
Telefon 
Naázev firmy (IČO, DIČ) 
 
  Soubory ke stažení


© 2023 GMH-GREISINGER s.r.o. - Česká republika (Verze: 21.0.8483.19354 )