Dnes je  29.05.2023 13:33:34
 


GHM - GREISINGER s.r.o.
Obchodní společnost, servis a poradenství pro Českou republiku a Slovensko
Vyhledat
 • Přístroje v
  hygienickém
  provedení
  • Teplota
   • Snímače
   • Hlídače
   • Převodník - Hlídač
   • Převodník
   • Příslušenství
  • Hladina
   • Kalorimetricky
    • Hlídač - Senzor kapek
    • Příslušenství
   • Kapacitně
    • Hlídač
    • Sezory
    • Příslušenství
   • Potenciometrem
    • Snímače
   • Vodivostně
    • Hlídač
    • Senzory
    • Příslušenství
  • Průtok magnetoindukčně
   • Měřič
   • Příruby a šroubení
  • Průtok kalorimetricky
  • Měrná vodivost
   • Měřič
   • Převodník
   • Měřící články
   • Příslušenství
  • Zákal
  • Zbytkový kyslík
  • Laboratorní přístroje - GHM Silverline
   • pH, Redox (ORP), Teplota, rH
    • Přístroje
    • Příslušenství
   • Měrná vodivost
    • Přístroje
    • Měřící články
    • Příslušenství
   • Tlak
    • Přistroje
    • Příslušenství
    • Snímače tlaku
   • Teplota
    • Přístroje
    • Příslušenství
  • GHMadapt / Příslušenství
 • Průmyslová
  elektronika
  • Teplota
   • Snímače
   • Snímače s převodníkem.
   • Převodníky
   • Zobrazovače
   • Monitorování teploty
   • Hlavicový převodník
   • Hlídač
   • Infra převodník a teploměr
   • Převodník diference
   • Snímač s loggerem
   • Převodník - Hlidač
   • Zobrazovač
   • Příslušenství
  • Tlak
   • Tlakové spínače se závitem
   • Převodníky v polnim pouzdru
   • Převodníky se závitem
   • Příslušenství
   • Tlakový spínač
  • Vlhkost
  • Analýza
   • pH / Redox
    • Přistroje
    • Elektrody pH, ORP
    • Kalibrace a údržba
    • Armatury
    • Příslušenství
   • Vodivost
    • Přístroje
    • Měřící články
    • Příslušenství
   • O2 / CO / CO2
  • Průtok
   • Pístové (ventil)
    • Hlídač
    • Hlídač - Indikátor
    • Indikátor
    • Měřič
    • Příslušenství
    • Spínací hlavice EX
   • Pístové (inline)
    • Indikátor - Spínač
    • Indikátor
    • Průtokoměr - Monitor
    • Průtokoměr- Hlídač - Indikátor
    • Převodník
    • Převodník - Hlídač
    • Hlídač
    • Příslušenství
    • Spínací hlavice EX
    • Zobrazovač
   • Pádlo
    • Hlídač
    • Měřič
    • Spínace hlavice EX
    • Příslušenství
   • Dynamická clona
    • Čítač - Měřič
    • Převodník - Hlídač
    • Převodník
    • Hlídač
    • Příslušenství
   • Turbína
    • Hlídač
    • Indikátor
    • Převodník
    • Převodník - Hlídač
    • Příslušenství
   • Ozubené kolo
    • Hlídač
    • Hlídač - Převodník
    • Převodník
    • Příslušenství
   • Magneto-indukční InLine
    • Převodník
    • Převodník - Hlídač
    • Příslušenství
    • Hlídač
   • Magneto-indukční snímače
    • Snímače
    • Příslušenství
   • Šroubový
    • Hlídač
    • Převodník - Prutokoměr
    • Příslušenství
   • Vírový
    • Hlídač
    • Převodník
    • Převodník - Hlídač
    • Příslušenství
   • Kalorimetricky
    • Hlídač
    • Převodník
    • Hlidač - Převodník
    • Příslušenství
   • Rortor (inline model)
    • Hlídač
    • Indikátor
    • Převodník
    • Převodník - Hlídač
    • Příslušenství
   • Rotor - snímač
    • Hlídač
    • Převodník
    • Převodník - Hlídač
    • Příslušenství
   • Rotor
    • Armatury
    • Měřič
    • Převodník
    • Snímač
   • Plovákové
    • Průtokoměr
    • Průtokoměr - Hlídač
    • Spínací jednotky
   • Průhledítko., klapka, koule
    • Klapka
    • Kulička
    • Průhledítko
    • Příslušenství
   • Clony / Omezovače
   • Rozdělovací bloky
   • Filtrace
  • Hladina
   • Hlídače, převodníky, měřiče
   • Průhledítko
   • Spínací hlavice EX
  • Vážení
   • Přístroje
   • Snímače síly
   • Regulátor
   • Zesilovač
  • Převodníky / Úpr. signálu
   • Analog - Frekvence
   • Činný výkon
   • Frekvence - Analog
   • Normalizované signály
   • Odpor
   • Střídavé napětí a proud
   • Signál snímačů DMS
   • Teplota
   • Univerzální
   • Opakovač - Spínač
   • Oddělovače
   • Zesilovače
  • Regulátory
   • Generátor požadované hodnoty
   • Pro více typů signálů a regulačních funkcí
   • Teplota
   • Vkládací
  • Zobrazovače
   • Formát DIN 48x24
   • Format DIN 48x48
   • Formát DIN 72x24
   • Formát DIN 96x24
   • Formát DIN 96x48
   • Speciální
   • Vkládací
   • Polní pouzdra
  • Moduly pro úpravu signálů
   • Moduly k montáži na lištu
   • Zesilovače
   • Vkládací filtry
  • Multifunkční jednotky
  • Oddělovače ASK
  • Převodníky LABO
   • Frekvenční spínač
   • Hlidač mezní hodnoty
   • Měnič signálu
   • Převodník se závitem
   • Příslušenství
   • Spínač magnetickým polem
  • Bezpečnost a dohled
   • Hlídač izolačního stavu
   • Hlidač napětí baterie
   • Hlídač teploty
   • Spínač mezní hodnoty
   • Omezovač teploty
   • Zobrazovač poplachu
  • Silová elektronika
   • Proudový poplachový modul
   • Polovodičová relé
   • Reléové přepínače
   • Proudové měniče
   • Reléová spojka
   • Kontinuální vstupní jednotka
   • Výkonové spínací moduly
   • Napájecí zdroje
  • Kalibrace a testování
 • Sběr měřicích dat
  • Loggery DELTA BUSS s radiovou komunikací
   • Pro interier
   • Pro exterier
   • Snímače
   • Základní jednotky
   • Příslušenství
  • E.A.S.Y.BUS®
   • Komunikační rozhraní
   • Moduly systému
    • CO - CO2
    • Loggery EASYLog
    • Normalizovaný signál
    • Spínací modul
    • Teplota
    • Teplota - Vlhkost
    • Zobrazení - Regulace - Data
   • Příslušenství
   • Software
  • Počítačem řízené měřicí zesilovače
   • CAN moduly
   • Převodníky
   • Skříně
   • Software
   • Zesilovače
  • Filtry signálu
  • Kontrola a dohled na fotovoltaické instalace
 • Ruční přístroje
  • Analýza vody
   • pH, rH, REDOX (ORP)
    • Přístroje
    • Elektrody pH
    • Elektrody REDOX (ORP)
    • Elektrody-Kabely
    • Příslušenství
    • Kalibrace a údržba
   • Měrná vodivost
    • Přístroje
    • Elektrody
    • Příslušenství
   • Kyslík
    • Přístroje
    • Elektrody
    • Příslušenství
   • Měřicí soupravy
  • Analýza plynů O2 / CO / CO2
   • O2 ve vzduchu
    • Přístroje
    • Elektrody
    • Příslušenství
   • Zbytkový O2
    • Přístroje
    • Příslušenství
   • CO - CO2
    • Přístroje
    • Příslušenství
   • Kvalita vnitřního vzduchu
    • Přístroje
    • Příslušenství
  • Teploměry
   • odporové
   • pro termočlánky
   • infračervené
    • Přístroje
    • Příslušenství
   • kalibrované soupravy
  • Tlakoměry
   • s integrovaným snímačem
    • Standardní provedení
    • EX provedení
   • pro výměnné snímače
    • Přístroje standardní
    • Přístroje v provedení EX
    • Výměnné snímače GMSD
    • Výměnné snímače MSD
   • Kalibrované soupravy
   • Hadice a spojovací materiál
  • Vlhkost vzduchu
   • Přístroje
   • Měřicí sondy
   • Kalibrované soupravy
  • Vlhkost dřeva a materiálů
   • Přístroje
   • Měřicí sondy, příslušenství
   • Ostatní příslušenství
  • Anemometry
   • Přístroje
   • Měřicí sondy
   • Příslušenství
  • Zvukoměry
   • Přístroje
   • Příslušenství
  • Fotometry a radiometry
   • Přístroje
   • Měřicí sondy
  • Kalibrované soupravy
  • Simulátory signálů
   • Přístroje
   • Příslušenství
  • Měřiče otáček
  • Společné příslušenství
   • Ochranná pouzdra
   • Komunikační adaptéry
   • Software
   • Spínací jednotky
   • Napájecí zdroje
   • Transportní kufry
   • Držáky
   • Tiskárny
  • Multifunkční
   • Přístroje
   • Příslušenství
 • Snímače teploty
  • k ručním teploměrům
   • pro senzory Pt100
   • pro senzory Pt1000
   • pro termočlánky
  • průmyslové
   • Pt100
   • Pt1000
   • s termočlánkem
   • NTC
  • Zakázkové
   • pro všeobecné použití
   • v provedení EX (ATEX100)
  • Senzory teploty
   • Pt100
   • Pt1000
   • PTC, NTC
  • Kabely, kompenzační vedení
  • Konektory
  • Příslušenství
 • Loggery EASYlog
  • Teplota
  • Teplota, vlhkost, tlak
  • Ostatní
  • Společné příslušenství
 • Loggery DeltaOhm
  • Přístroje
  • Příslušenství
 • Měřicí
  převodníky
  a senzory
  • Teplota
   • Přístroje
   • Příslušenství
  • Tlak
   • Přístroje
   • Příslušenství
  • Vlhkost vzduchu
  • Vlhkost a teplota vzduchu
  • pH, REDOX (ORP)
   • Přístroje
   • Příslušenství a náhradní díly
  • Měrná vodivost
   • Přístroje
   • Příslušenství a náhradní díly
  • Programovatelné
  • O2
   • Přístroje
   • Příslušenství a náhradní díly
  • CO - CO2
   • Přístroje
   • Příslušenství
  • Proudění vzduchu
   • Přístroje
   • Příslušenství
  • Průtok kapalin a plynů
   • Přistroje
   • Příslušenství
  • Teplota - Infračervené
   • Přístroje
   • Příslušenství a náhradní díly
  • Výška hladiny
  • Snímače otáček
  • Proud, napětí, činný výkon
   • Přístroje
   • Příslušenství
  • Analog-Frekvence, Frekvence-Analog
  • Odpor a napětí
  • Připojovací kabely
 • Regulátory
  • Teplota
   • Přístroje
   • Příslušenství
  • Pro norm. vstupní signály
  • S pulsním nebo frekv.vstupem
  • Univerzální
  • Přídavné
  • Diferenční
  • Výška hladiny
   • Přístroje
   • Snímače hladiny
  • Montážní pouzdra
  • Příslušenství
 • Zobrazovače
  • Teploty
  • Univerzální
  • S volně programovatelným rozsahem
  • Přídavné
  • pH-REDOX(ORP)
   • Přístroje
   • Náhradní díly
  • Měrná vodivost
   • Přístroje
   • Náhradní díly
  • Výška hladiny
   • Přístroje
   • Převodníky tlaku
  • Napětí a proud
  • Hlásič poruchových stavů
  • Příslušenství
 • Oddělovače
  • Oddělovače signálu a napájení
  • Oddělovací spínací zesilovače
  • Oddělovací zesilovače
 • Systém EASYbus
  • Senzorové moduly
   • Teplota
   • Teplota, vlhkost vzduchu
   • Norm. analog. signál
   • Logery EASYlog
   • Koncentrace plynů
   • Pro binární stavy
   • Doplňkové příslušenství
  • Zobrazovače a regulátory
  • Monitorovací komponenty
  • Konvertory rozhraní
  • Software
  • Příslušenství
 • Přístroje pro
  stavebnictví
  • Teploměry
  • Snímače teploty
  • Vlhkoměry
 • Přístroje pro
  zemědělství
  • Přístroje
  • Náhradní díly
 • Monitor mezních
  stavů
 • Únik vody
  - ochrana
  • Přístroje
  • Příslušenství
 • Hladinové senzory
 • Zdroje, relé,
  měniče
  • Síťové zdroje
  • Měniče DC/DC
  • Napájecí a rel. moduly
  • Polovodičová relé
 • Přístroje EX
  • Tlakoměry
  • Výměnné snímače tlaku
  • Snímače teploty
  • Aktivní odd. signálů EX
  • Měřicí převodníky
  • Zobrazovače
 • Software
  • Programy
  • Ostatní
Přehled sortimentu
          
   Přístroje v hygienickém provedení

232Přístroje v hygienickém provedení13778    13
   Průmyslová elektronika

246Průmyslová elektronika13779    13
   Sběr měřicích dat

248Sběr měřicích dat13780    13
   Ruční přístroje

16Ruční přístroje12287    12
   Snímače teploty

17Snímače teploty122    12
   Loggery EASYlog

18Loggery EASYlog123    12
   Loggery DeltaOhm

640Loggery DeltaOhm12975    12
   Měřicí převodníky a senzory

20Měřicí převodníky a senzory12232    12
   Regulátory

21Regulátory12281    12
   Zobrazovače

670Zobrazovače12976    12
   Oddělovače a zesilovače

170Oddělovače a zesilovače12973    12
   Systém EASYbus

19Systém EASYbus12312    12
   Přístroje pro stavebnictví

27Přístroje pro stavebnictví12972    12
   Přístroje pro zemědělství

555Přístroje pro zemědělství12974    12
   Monitor mezních stavů

730Monitor mezních stavů12978    12
   Únik vody - ochrana

26Únik vody - ochrana12244    12
   Hladinové senzory

166Hladinové senzory12231    12
   Zdroje, relé, měniče

675Zdroje, relé, měniče12977    12
   Přístroje EX

25Přístroje EX12256    12
   Software

24Software12311    12


© 2023 GMH-GREISINGER s.r.o. - Česká republika (Verze: 21.0.8483.19354 )